Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 2167|Trả lời: 0

Cch pht m ti?ng Php

Đăng lúc 9-9-2011 23:03:07 | Xem tất |Chế độ đọc


Cch pht m trong ti?ng Php t??ng ??i gi?ng ti?ng Vi?t, t??ng t? nh? l ghp v?n


Cc ph? m - les consonnes : b,c,d,z

  • ???c ghp v?i cc nguyn m - les voyelles : u, e, o, a, i, y, , , v pht m t??ng t? nh? ti?ng Vi?t.
    Ex : papa (ba ba) : b?, cas (ca) : tr??ng h?p.
  • ???c ghp v?i cc ph? m th ta ??c c? hai ph? m ny.
Ex: br : brave (b?-ra-v?), bl : blanc (b?-l?ng)

Ch :

Cch pht m ch? C:
1. ce, ci, cy : ??c l x (xe, xi, xy)
2. ca, co, cu : ??c l c gi?ng ti?ng Vi?t.
3. a, o, u : ??c l x (xa, xo, xu)
4. cue : ??c l k ;

Cch pht m ch? G:
1. ge, gi, gy : ??c l gi
2. ga, go, gu : ??c l gh gi?ng TV.
3. gea, geo : ??c l gi
4. gue, gui, guy : ??c l gh

Cch pht m ch? S:
1. Gi?a hai nguyn m: ??c l gi .
2. ??c n?i : c?ng pht m l gi Ex : les amis, nous avons
3. Tr??ng h?p khc ghp v?n nh? nh?ng ph? m khc
-tion : ??c l xion

Cch pht m ch? R: b?n t??ng t??ng b?n ?ang ng?m 1 ng?m n??c v ng?a c? "kh" n??c, th ch? R c?ng pht m t??ng t?.

Cc nguyn m
1. o, , au, eau : ??c l VD: Beau(b), mauvais(m-ve)
2. , , ai, ei, ess, ett, ell, er : ??c l e VD: aimer(e-m), mais(me)
3. , et, ez, er (? cu?i t?) : ??c l . VD: bl(b?-l), couter(-cu-t), chez(s)
4. eu, u : ??c g?n nh? ch? ? VD: bleu(b?-l?), me(m?)
5. eur, oeur : ??c g?n nh? ch? ?-r ch? r pht m nh? VD: beur (b?-r)
6. in, im, ain, aim, ein, eim: ??c g?n nh? ch? anh VD: vingt(vanh), plein(p?-lanh)
7. an, am, en, em : ??c g?n nh? ch? ?ng VD: ans(?ng), dans(??ng), membre(m?ng-b?-g?).
8. on, om : ??c g?n nh? ch? ng VD: sont(sng), mon(mng)
9. un, um : ??c g?n nh? ch? ng
10. a, o: ??c tch ra hai ph?n VD: hroque ( ro ch c?)
11. oi : ??c g?n nh? ch? oa . VD: toi(toa)
12. ou: ??c nh? ch? "u" VD: fou(phu)
12. u : ??c g?n nh? ch? uy

L?U : dng t? "g?n nh?" v ?y l cch phin m ra ti?ng Vi?t gip m?i ng??i d? m??ng t??ng cch pht m, n?u pht m ?ng ph?i k?t h?p gi?a m?i-h?ng-l??i-r?ng ty theo tr??ng h?p.

S? luy?n t?p h?ng ngy s? gip cc b?n pht m t?t h?n. Chc cc b?n thnh cng...^^!

Thread Hot
[n thi ?H - C?] So snh Chi?n tranh ??c bi?t v Chi?n
[Lm v?n] Ngh? lu?n x h?i v? ??c tnh trung th?c
[Lm v?n] ?ng vai Tr?ng Th?y k? l?i truy?n An D??ng V
[Tri?t L Cu?c S?ng] 76 cu ni hay nh?t...!!
[V?n h?c Vi?t Nam] C?m nh?n v? thn ph?n ng??i ph? n?
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch ?o?n trch Trao duyn (Truy
[L?ch s? Vi?t Nam] So snh C??ng l?nh chnh tr? ??u ti
[Lm v?n] Em hy ?ng vai Cm v k? l?i cu chuy?n T?m Cm
[Ti?ng Php] Le pass compos (Th Qu kh? kp)
[??a l Vi?t Nam] ??a l 7 vng Kinh t?
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch nhn v?t anh thanh nin tro
[Ph? Thng] Vi?t l?i cu cho ngh?a khng ??i

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 23-5-2015 06:35

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách