Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 22656|Trả lời: 3

??ng c?m v s? chia ?ang l n?p s?ng ??p trong x h?i hi?n nay. Em hy nu c?m n

Đăng lúc 7-10-2011 09:56:18 | Xem tất |Chế độ đọc
   ?? bi: ??ng c?m v s? chia ?ang l n?p s?ng ??p trong x h?i hi?n nay. Em hy nu c?m nh?n c?a mnh
  
   v? n?p s?ng t?t ??p ?.
  
Bi Lm
  
  
? bao gi? b?n d?ng l?i v c?n th?n b? m?t t ti?n vo ca c?a m?t ng??i ?n xin ven ???ng? ? bao gi? b?n th?y th??ng nh?ng ??a b b? nhi?m ch?t ??c da cam, thay v gh s? chng? V b?n ? t?ng vui v? khi nh??ng chi?c gh? ?ang ng?i trn xe but c?a mnh cho m?t ph? n? ?ang mang thai ch?a?
  
N?u b?n tr? l?i :Ti c! th xin chc m?ng b?n ? bi?t ??ng c?m v chia s? v?i hon c?nh c?a ng??i khc. Nh?ng c?ng ??ng ng?c nhin, khi c?ng c r?t nhi?u ng??i khc ni :Ch?a t?ng...!!. Th? ngh? xem trong dng ch?y x b? c?a cu?c s?ng, khi con ng??i ??t n?ng v?t ch?t ln trn tinh th?n, ng??i ta cn b?n toan tnh thi?t h?n, cn ph?i ch?y ?ua v?i th?i gian, g?ng gnh trn vai c?m-o-g?o-ti?n lm h? th?y khng c g quan tr?ng b?ng cu?c s?ng c?a mnh, h? khng ?? s?c ?? ngh? ??n ng??i khc.
  
V hnh dung, h? ?ang d?n m?t ?i nh?ng gi tr? ?ch th?c c?a cu?c s?ng, m?t ?i ci n?p s?ng ??ng c?m v s? chia ?ang r?t c?n trong x h?i hi?n nay.
  
   ??ng c?m l g? ??ng c?m l qun ?i b?n thn trong ni?m vui v n?i bu?n c?a ng??i khc, nhi?u ??n m?c b?n th?c s? th?y r?ng ni?m vui hay n?i bu?n m ng??i khc ?ang tr?i qua c?ng chnh l ni?m vui hay n?i bu?n c?a chnh b?n.
  
??ng c?m c?ng khng ph?i l ?i?u g ? xa v?i, m th?c ra r?t g?n g?i ??n m?c ai trong chng ta c?ng c th? d? dng b?t g?p trong cu?c s?ng h?ng ngy. ??ng c?m xu?t pht t? nh?ng c? ch?, hnh ??ng ??n gi?n m ?i khi chng ta khng nh?n ra: ? l nh?ng gi?t n??c m?t c?m thng,l nh?ng ci xi?t tay chia s?, l nh?ng n? c??i khch l?... ??n gi?n v?y m c?ng l qu kh v?i m?t s? ng??i?!
  
C bao gi? trong cu?c s?ng ?? ??y c?a mnh, b?n th?y ti?c khi b? ?i chi?c o ch? h?i l?i m?t, m ngh? ??n,v?i chi?c o ?y m?t ng??i ngho kh c th? v??t qua c? ma ?ng.C bao gi?, b?n th?t s? vui, chc m?ng b?n mnh ??t thnh tch cao trong h?c t?p, hay ch? bi?t ghen t??!
  
Cu?c s?ng s? t?t ??p h?n n?u ta bi?t ?au v?i n?i ?au c?a ng??i khc, vui v?i ni?m h?nh phc c?a ng??i khc.Ch? m?t hnh ??ng nh?, k?p th?i, c lc b?n ? c?u ???c m?t tm h?n ?ang trn b? v?c c?a tuy?t v?ng.Cho ng??i ?y thm ni?m tin vo cu?c s?ng.S? khng kh kh?n n?u chng ta th?t lng cho ?i yu th??ng. B?i ?i?u ? r?t c ngh?a v?i ng??i ???c nh?n s? ??ng c?m.Cn ng??i cho yu th??ng th sao? H? s? tr??ng thnh h?n v tm h?n c?a h? s? thm giu c. Th?t trn tr?ng bi?t bao khi nh?ng ng??i bi?t cho ?i m khng c?n nh?n l?i.
  
   ??ng c?m s? c ngh?a h?n n?u ng??i ta cn bi?t s? chia, ?em suy ngh? c?a mnh chuy?n thnh hnh ??ng. C ng??i ni: Ti khng ?? ?? chia s? v?i ng??i khc!. Nh?ng th?a: Khng!!- ci m b?n c r?t nhi?u, nhi?u h?n c? v?t ch?t c?a b?n, ? chnh l t?m lng. C l nhi?u khng khi b?n chia s? chi?c bnh m trn tay mnh cho m?t em b g?y nhom ?ang r?t ?i?! C l nhi?u khng khi b?n dnh cht t th?i gian ?? l?ng nghe chia s? v?i ng??i b?n c?a mnh?! V c?ng th?t c ch, n?u b?n cng v?i nh?ng ng??i b?n cng l?p chia s? nh?ng t?p v?, qu?n o c? cho nh?ng em nh? c hon c?nh kh kh?n. Ai trong cu?c s?ng ny c?ng c?n ???c s? chia, v?i ng??i ?ang vui v?, h?nh phc th s? chia s? c?a chng ta l nh?ng l?i chc chia vui cng h?.
  
  V?y chia s? l g? Chia s? l s? cho ?i, quan tm hay gip ?? ng??i khc v? v?t ch?t v tinh th?n b?ng t?t c? kh? n?ng c?a mnh, gip h? v??t qua kh kh?n ho?n n?n. Chia s? c?ng l m?t hnh ??ng ??n gi?n b?t ngu?n t? nh?ng ?i?u nh? nh?t trong cu?c s?ng m b?t c? ai c?ng c th? lm ???c. ??ng ngh? r?ng ch? c nh?ng ?i?u to tt m?i ?ng chia s?, n?u ngh? nh? v?y th ch?ng bao gi? b?n chia s? ???c cho ai ci g.
  
T??ng t??ng xem, n?u trong cu?c s?ng ny ??ng c?m v s? chia khng t?n t?i th th? gi?i ny s? ra sao ?y? Khng c ??ng c?m chia s?, m?t ng??i cn b? nh n??c khng th? hi?u nh?ng kh kh?n c?a nhn dn, d?n ??n xa r?i dn, t?c trch trong cng vi?c. M?t ng??i th?y gio khng hi?u hon c?nh c?a h?c tr, ch? bi?t d?y h?t gi? r?i ra v?, lm sao gip ?? nh?ng h?c tr y?u km v??ng ln, nh?ng h?c tr ngho c ??ng l?c v??n ln trong h?c t?p. M?t ng??i cha khng ??ng c?m v?i hon c?nh con mnh th lm sao nui d?y cho t?t?!
  
Th?c t? hi?n nay, x h?i r?t quan tm ??n nh?ng ng??i ngho, nh?ng ng??i b?nh t?t, khuy?t t?t...c?ng c r?t nhi?u ho?t ??ng gip h? v??n ln trong cu?c s?ng. ? l ngh?a c? cao ??p, th? hi?n s? c?m thng chia s?, th?t ch?t tnh ng??i. Qua cc ch??ng trnh V ng??i ngho, Th?p sng ??c m?, Tri tim cho em, Ngi nh m? ??c....? giep vo tm h?n nh?ng ng??i, nh?ng gia ?nh ???c gip ?? m?t hi v?ng s?ng mnh li?t. Ch?c b?n ch?a bi?t, b Hu?nh Th? Ph?n, ngoi 70 tu?i, b? ung th? t? cung, h?ng ngy b ph?i v?t v? ?i bn v s? nui th?ng chu m?i 8 tu?i b? nhi?m HIV, m? ci c? b? m? (??u ch?t v AIDS).Hai b chu ?ang s?ng v?i thu nh?p 15000 ??ng/ngy t?i m?t ngi nh tnh ngh?a ? khm 10, ?p Long Th? C, huy?n ??o Tn Chu (An Giang). B b?o, b s? khng thi?u ?n n?u khng c nh?ng ngy ph?i b? bn v s? v c? th? ?au ??n. B mong, b khng b? ?m, b s? c ?? 300000 ??ng/thng lo cho hai b chu. Thnh vin c?a nguoitoicuumang tnh nguy?n gip hai b chu 150000 ??ng/thng. R?i m?t phng khm ? ??a ph??ng c?ng h? tr? thm m?i thng 10kg g?o. V?y l t? ??y hai b chu ngho khng ph?i lo nay no mai ?i n?a.
  
? chnh l ngh?a c? cao ??p c?a nh?ng con ng??i c t?m lng bao dung nhn i ?ng ???c hoan nghnh. Nh?ng n? ph?c h?n n?a l t??ng thnh l?p trang web www.nguoitoicuumang.com c?a ba chng trai tr? c t?m lng ??ng c?m v?i nh?ng ng??i c hon c?nh ??c bi?t kh kh?n. Vi?c lm t?t ??p ?y khng ch? gi g?n trong m?t nhm nh? nh?ng ng??i c t?m lng nhn i, m ? v ?ang ku g?i ???c thm nhi?u ng??i khc cng nhau chung s?c gip ?? nh?ng ng??i ngho kh.
  
Hnh ??ng ??ng c?m v s? chia khng ch? gi?i h?n trong khng gian, th?i gian, m?t mi?n qu m cn l vng tay n?i k?t c? th? gi?i. Cch ?y 1 n?m, vo ngy 12/1 tr?n ??ng ??t kinh hong ? Haiti lm c? th? gi?i ch?n ??ng v s? ng??i ch?t qu cao v v Haiti l m?t ??t n??c qu ngho. Ch? trong nhy m?t, h?n 230.000 ng??i thi?t m?ng v m?t tch. M?nh h?n Haiti 1000 l?n, tr?n ??ng ??t 27/2 ? Chile ? gy ra s? tn ph r?t l?n, l m?t trong nh?ng tr?n ??ng ??t d? d?i nh?t trong l?ch s? th? gi?i khi?n g?n 1000 ng??i ch?t v m?t tch. Ch? sau vi gi? ??ng h?, cc qu?c gia cc t? ch?c trn th? gi?i ? c nh?ng hnh ??ng thi?t th?c, vi?n tr? k?p th?i hay tnh nguy?n xa n? ??ng c?a cc qu?c gia ?y ?? Haiti v Chile s?m v??t qua kh kh?n.
  
    Cc b?n ?! M?i ng??i, m?i ngy, hy dnh m?t kho?ng th?i gian, ?? d?ng l?i bn ??i m?t cht dnh cho nhau nh?ng chia s? ng?t ngo. ??ng c?m v s? chia ? v ?ang l n?p s?ng t?t ??p r?t c?n ???c gn gi?. C ??ng c?m v s? chia ta s? khng ph?i h? th?n khi ???c con l CON NG??I. N?p s?ng t?t ??p ? khng ch? s??i ?m lng ng??i khc m cn ?em l?i h?nh phc cho chnh mnh, m? ra m?t hy v?ng cho m?t t??ng lai t??i sng cho qu h??ng, ??t n??c, cho ton nhn lo?i.
  
   S?ng trong ??i s?ng c?n c m?t t?m lng ?? lm g em bi?t khng? ?? gi cu?n ?i, ?? gi cu?n ?i....{:1_1:}{:1_1:}

Cảm ơn

Số người tham gia 1 +1 +1 Thu lại Lý do
phamkhanh98 + 1 + 1 C?m ?n b?n

Xem tất cả


Thread Hot
[Lm v?n] ??ng c?m v s? chia ?ang l n?p s?ng ??p tro
[Ch?a ???c gi?i ?p] T?o Web
[Tin T?c Gio D?c] Ch??ng trnh ph? thng m?i s? nh? nh
[L?p 12] T?ng h?p ?? thi h?c k 2 Ton l?p 12 n?m h?c
[Ti?ng Anh] T?ng n T?p Cc Chuyn ?? Ti?ng Anh g?m 4
[Ti?ng Anh] Gi?i nhanh cc d?ng bi t?p tr?c nghi?m an
[Truy?n] Thch t? nh !!! G?t ??u ?i ???
[Tin T?c Gio D?c] B? Gio d?c cng b? ?? thi minh h?a
[Ph??ng Php & K? N?ng] Cu?c thi tro cy
[Tin T?c Gio D?c] Chnh th?c ban hnh quy ch? thi THP
[Tm S? - Suy Ng?m - Th? Ca] V/v ??ng truy?n Ty Du K
[Ti?ng Anh] Gio trnh ng? php ti?ng Anh ??y ??

Đăng lúc 17-1-2013 17:49:08 | Xem tất
Mnh lun dong cam v?i nh?ng s? ph?n b?t h?nh v khng g?p may m?n nh? chng ta, hy v?ng h? s? c cu?c s?ng t?t h?n.
Đăng lúc 27-1-2013 20:13:04 | Xem tất
x h?i by gi? c qu nhi?u nh?ng ?i?u b?t cng. Th?t kh tm nh?ng t?m g??ng c n?p s?ng ??p.
Đăng lúc 27-2-2013 21:58:14 | Xem tất
? bao gi? b?n d?ng l?i v c?n th?n b? m?t t ti?n vo ca c?a m?t ng??i ?n xin ven ???ng? ? bao gi? b?n th?y th??ng nh?ng ??a b b? nhi?m ch?t ??c da cam, thay v gh s? chng? V b?n ? t?ng vui v? khi nh??ng chi?c gh? ?ang ng?i trn xe but c?a mnh cho m?t ph? n? ?ang mang thai ch?a?
  
N?u b?n tr? l?i :Ti c! th xin chc m?ng b?n ? bi?t ??ng c?m v chia s? v?i hon c?nh c?a ng??i khc. Nh?ng c?ng ??ng ng?c nhin, khi c?ng c r?t nhi?u ng??i khc ni :Ch?a t?ng...!!. Th? ngh? xem trong dng ch?y x b? c?a cu?c s?ng, khi con ng??i ??t n?ng v?t ch?t ln trn tinh th?n, ng??i ta cn b?n toan tnh thi?t h?n, cn ph?i ch?y ?ua v?i th?i gian, g?ng gnh trn vai c?m-o-g?o-ti?n lm h? th?y khng c g quan tr?ng b?ng cu?c s?ng c?a mnh, h? khng ?? s?c ?? ngh? ??n ng??i khc.
  
V hnh dung, h? ?ang d?n m?t ?i nh?ng gi tr? ?ch th?c c?a cu?c s?ng, m?t ?i ci n?p s?ng ??ng c?m v s? chia ?ang r?t c?n trong x h?i hi?n nay.
  
   ??ng c?m l g? ??ng c?m l qun ?i b?n thn trong ni?m vui v n?i bu?n c?a ng??i khc, nhi?u ??n m?c b?n th?c s? th?y r?ng ni?m vui hay n?i bu?n m ng??i khc ?ang tr?i qua c?ng chnh l ni?m vui hay n?i bu?n c?a chnh b?n.
  
??ng c?m c?ng khng ph?i l ?i?u g ? xa v?i, m th?c ra r?t g?n g?i ??n m?c ai trong chng ta c?ng c th? d? dng b?t g?p trong cu?c s?ng h?ng ngy. ??ng c?m xu?t pht t? nh?ng c? ch?, hnh ??ng ??n gi?n m ?i khi chng ta khng nh?n ra: ? l nh?ng gi?t n??c m?t c?m thng,l nh?ng ci xi?t tay chia s?, l nh?ng n? c??i khch l?... ??n gi?n v?y m c?ng l qu kh v?i m?t s? ng??i?!
  
C bao gi? trong cu?c s?ng ?? ??y c?a mnh, b?n th?y ti?c khi b? ?i chi?c o ch? h?i l?i m?t, m ngh? ??n,v?i chi?c o ?y m?t ng??i ngho kh c th? v??t qua c? ma ?ng.C bao gi?, b?n th?t s? vui, chc m?ng b?n mnh ??t thnh tch cao trong h?c t?p, hay ch? bi?t ghen t??!
  
Cu?c s?ng s? t?t ??p h?n n?u ta bi?t ?au v?i n?i ?au c?a ng??i khc, vui v?i ni?m h?nh phc c?a ng??i khc.Ch? m?t hnh ??ng nh?, k?p th?i, c lc b?n ? c?u ???c m?t tm h?n ?ang trn b? v?c c?a tuy?t v?ng.Cho ng??i ?y thm ni?m tin vo cu?c s?ng.S? khng kh kh?n n?u chng ta th?t lng cho ?i yu th??ng. B?i ?i?u ? r?t c ngh?a v?i ng??i ???c nh?n s? ??ng c?m.Cn ng??i cho yu th??ng th sao? H? s? tr??ng thnh h?n v tm h?n c?a h? s? thm giu c. Th?t trn tr?ng bi?t bao khi nh?ng ng??i bi?t cho ?i m khng c?n nh?n l?i.
  
   ??ng c?m s? c ngh?a h?n n?u ng??i ta cn bi?t s? chia, ?em suy ngh? c?a mnh chuy?n thnh hnh ??ng. C ng??i ni: Ti khng ?? ?? chia s? v?i ng??i khc!. Nh?ng th?a: Khng!!- ci m b?n c r?t nhi?u, nhi?u h?n c? v?t ch?t c?a b?n, ? chnh l t?m lng. C l nhi?u khng khi b?n chia s? chi?c bnh m trn tay mnh cho m?t em b g?y nhom ?ang r?t ?i?! C l nhi?u khng khi b?n dnh cht t th?i gian ?? l?ng nghe chia s? v?i ng??i b?n c?a mnh?! V c?ng th?t c ch, n?u b?n cng v?i nh?ng ng??i b?n cng l?p chia s? nh?ng t?p v?, qu?n o c? cho nh?ng em nh? c hon c?nh kh kh?n. Ai trong cu?c s?ng ny c?ng c?n ???c s? chia, v?i ng??i ?ang vui v?, h?nh phc th s? chia s? c?a chng ta l nh?ng l?i chc chia vui cng h?.
  
  V?y chia s? l g? Chia s? l s? cho ?i, quan tm hay gip ?? ng??i khc v? v?t ch?t v tinh th?n b?ng t?t c? kh? n?ng c?a mnh, gip h? v??t qua kh kh?n ho?n n?n. Chia s? c?ng l m?t hnh ??ng ??n gi?n b?t ngu?n t? nh?ng ?i?u nh? nh?t trong cu?c s?ng m b?t c? ai c?ng c th? lm ???c. ??ng ngh? r?ng ch? c nh?ng ?i?u to tt m?i ?ng chia s?, n?u ngh? nh? v?y th ch?ng bao gi? b?n chia s? ???c cho ai ci g.
  
T??ng t??ng xem, n?u trong cu?c s?ng ny ??ng c?m v s? chia khng t?n t?i th th? gi?i ny s? ra sao ?y? Khng c ??ng c?m chia s?, m?t ng??i cn b? nh n??c khng th? hi?u nh?ng kh kh?n c?a nhn dn, d?n ??n xa r?i dn, t?c trch trong cng vi?c. M?t ng??i th?y gio khng hi?u hon c?nh c?a h?c tr, ch? bi?t d?y h?t gi? r?i ra v?, lm sao gip ?? nh?ng h?c tr y?u km v??ng ln, nh?ng h?c tr ngho c ??ng l?c v??n ln trong h?c t?p. M?t ng??i cha khng ??ng c?m v?i hon c?nh con mnh th lm sao nui d?y cho t?t?!
  
Th?c t? hi?n nay, x h?i r?t quan tm ??n nh?ng ng??i ngho, nh?ng ng??i b?nh t?t, khuy?t t?t...c?ng c r?t nhi?u ho?t ??ng gip h? v??n ln trong cu?c s?ng. ? l ngh?a c? cao ??p, th? hi?n s? c?m thng chia s?, th?t ch?t tnh ng??i. Qua cc ch??ng trnh V ng??i ngho, Th?p sng ??c m?, Tri tim cho em, Ngi nh m? ??c....? giep vo tm h?n nh?ng ng??i, nh?ng gia ?nh ???c gip ?? m?t hi v?ng s?ng mnh li?t. Ch?c b?n ch?a bi?t, b Hu?nh Th? Ph?n, ngoi 70 tu?i, b? ung th? t? cung, h?ng ngy b ph?i v?t v? ?i bn v s? nui th?ng chu m?i 8 tu?i b? nhi?m HIV, m? ci c? b? m? (??u ch?t v AIDS).Hai b chu ?ang s?ng v?i thu nh?p 15000 ??ng/ngy t?i m?t ngi nh tnh ngh?a ? khm 10, ?p Long Th? C, huy?n ??o Tn Chu (An Giang). B b?o, b s? khng thi?u ?n n?u khng c nh?ng ngy ph?i b? bn v s? v c? th? ?au ??n. B mong, b khng b? ?m, b s? c ?? 300000 ??ng/thng lo cho hai b chu. Thnh vin c?a nguoitoicuumang tnh nguy?n gip hai b chu 150000 ??ng/thng. R?i m?t phng khm ? ??a ph??ng c?ng h? tr? thm m?i thng 10kg g?o. V?y l t? ??y hai b chu ngho khng ph?i lo nay no mai ?i n?a.
  
? chnh l ngh?a c? cao ??p c?a nh?ng con ng??i c t?m lng bao dung nhn i ?ng ???c hoan nghnh. Nh?ng n? ph?c h?n n?a l t??ng thnh l?p trang web www.nguoitoicuumang.com c?a ba chng trai tr? c t?m lng ??ng c?m v?i nh?ng ng??i c hon c?nh ??c bi?t kh kh?n. Vi?c lm t?t ??p ?y khng ch? gi g?n trong m?t nhm nh? nh?ng ng??i c t?m lng nhn i, m ? v ?ang ku g?i ???c thm nhi?u ng??i khc cng nhau chung s?c gip ?? nh?ng ng??i ngho kh.
  
Hnh ??ng ??ng c?m v s? chia khng ch? gi?i h?n trong khng gian, th?i gian, m?t mi?n qu m cn l vng tay n?i k?t c? th? gi?i. Cch ?y 1 n?m, vo ngy 12/1 tr?n ??ng ??t kinh hong ? Haiti lm c? th? gi?i ch?n ??ng v s? ng??i ch?t qu cao v v Haiti l m?t ??t n??c qu ngho. Ch? trong nhy m?t, h?n 230.000 ng??i thi?t m?ng v m?t tch. M?nh h?n Haiti 1000 l?n, tr?n ??ng ??t 27/2 ? Chile ? gy ra s? tn ph r?t l?n, l m?t trong nh?ng tr?n ??ng ??t d? d?i nh?t trong l?ch s? th? gi?i khi?n g?n 1000 ng??i ch?t v m?t tch. Ch? sau vi gi? ??ng h?, cc qu?c gia cc t? ch?c trn th? gi?i ? c nh?ng hnh ??ng thi?t th?c, vi?n tr? k?p th?i hay tnh nguy?n xa n? ??ng c?a cc qu?c gia ?y ?? Haiti v Chile s?m v??t qua kh kh?n.
  
    Cc b?n ?! M?i ng??i, m?i ngy, hy dnh m?t kho?ng th?i gian, ?? d?ng l?i bn ??i m?t cht dnh cho nhau nh?ng chia s? ng?t ngo. ??ng c?m v s? chia ? v ?ang l n?p s?ng t?t ??p r?t c?n ???c gn gi?. C ??ng c?m v s? chia ta s? khng ph?i h? th?n khi ???c con l CON NG??I. N?p s?ng t?t ??p ? khng ch? s??i ?m lng ng??i khc m cn ?em l?i h?nh phc cho chnh mnh, m? ra m?t hy v?ng cho m?t t??ng lai t??i sng cho qu h??ng, ??t n??c, cho ton nhn lo?i.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 22-5-2015 19:57

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách