Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 384|Trả lời: 0

Ngh? thu?t xy kh?c h?a tnh cch nhn v?t Tn trong r?ng x nu c?a Nguyn Ng?c

Đăng lúc 22-5-2012 20:32:49 | Xem tất |Chế độ đọc
Ngh? thu?t xy kh?c h?a tnh cch nhn v?t Tn trong r?ng x nu c?a Nguyn Ng?c


  M?i nh v?n th??ng c m?t vng ??t ring, v?i Nguy?n Trung Thnh ? l Ty Nguyn. ng ? c r?t nhi?u nh?ng tc ph?m vi?t v? m?ng ?? ti ny, ??c bi?t l hnh ?nh c?a nh?ng con ng??i kin c??ng b?t khu?t n?i ni r?ng Ty Nguyn.M?t trong nh?ng tc ph?m n?i b?t nh?t trong sng tc c?a Nguy?n Trung Thnh l truy?n ng?n Rng x nu, tc ph?m l cu chuy?n v? dn lng X Man trong khng chi?n ch?ng M?.Trong s? nh?ng con ng??i hin ngang b?t khu?t c?a lng X Man n?i b?t ln l hnh ?nh Tn.Cu chuy?n v? cu?c ??i anh ? ???c ti hi?n c? th? qua l?i k? c?a c? M?t - gi lng - bn b?p l?a nh ?ng trong m?t ?m anh ???c php v? th?m lng sau ba n?m ?i b? ??i.

              Nhn l?i ch?ng ???ng ??i c?a Tn, chng ta c th? d? dng th?y hi?n ln hnh ?nh m?t Tn tr??c v sau khi ?ng ln c?m v? kh.Tr??c khi c?m v? kh, ngy t? khi cn nh? Tn ? l c?u b gan gc, d?ng c?m bi?u l? m?t tnh cch to b?o m?nh m?.Tn thay ng??i gi lm lin l?c, nui gi?u cn b?, nhanh nh?n lu?n r?ng ??a th?, v??t qua su?i l? m?t cch d?ng c?m.C?u th?t sng d? khi bi?t r?ng b?n M? ngu? t khi ph?c kch ? ch? n??c ch?y xi?t. Ngu?i ??c c?m th?y m?t ci g th?t ?ng yu ? s? quan tm h?c ch? khng ch?u thua km ai c?a Tn.C?u b ny dm c?m ? t? ??p vo ??u mu ch?y rng rng khi h?c ci ch? khng thu?c b?ng Mai.V ??c bi?t s? gan d? d?ng c?m c?a Tn khi b? gi?c b?t, ch b nh? tu?i ny ? ch? vo b?ng mnh v ni: C?ng s?n ? ?y ny.M?c cho nh?ng v?t dao chm d?c ngang trn t?m l?ng b nh?, Tn v?n khng khai bo, v?n gan d? kin c??ng.Tr??c nh?ng tr?n ?n roi tra t?n d man c?a k? th, Tn th?t may m?n khi ???c h?c ci ch? v ???c gic ng? cch m?ng t? r?t s?m. ?y l nt h?n h?n m nhn v?t A Ph? trong   V? ch?ng A Ph? c?a T Hoi ch?a c.

              Khi thot ng?c Kon tum tr? v?, Tn ? l m?t chng trai c??ng trng, hi?u bi?t ???c ti luy?n qua nhi?u th? thch.Gi? ?y Tn gi?ng nh? m?t cy x nu tr??ng thnh, v?m v?, c?ng ??y nh?a s?ng  v ham nh sng.Theo l?i d?y c?a anh Quy?t ngy no, Tn thay anh lm cn b? v m?t l?n n?a anh ? ?i ba ngy ???ng ln ni Ng?c Linh nh?ng khng ph?i l l?y ? ?? lm ph?n m l ?? mi gio mc chu?n b? cho cu?c n?i d?y.

              Khng ch? nhn th?y r con ???ng ?? ?i theo cch m?ng, Tn cn c m?t cu?c s?ng h?nh phc v?i tnh yu c?a Mai, v?i ??a con m?i cho ??i.Nh?ng qung th?i gian h?nh phc ?y th?t ng?n ng?i, gi?c ? c?m sng ko v?, bun lng cn ch?a k?p c?m v? kh. Tn v thanh nin trong lng ph?i tr?n vo r?ng ?? r?i m?t mnh Tn l?i xng ra mong che ch? cho m? con Mai tr??c ?n roi c?a k? th, nh?ng c? hai ??u khng s?ng ???c.C?nh t??ng v? ci ch?t ?au th??ng trong ?m ?y c? tr? ?i tr? l?i trong l?i k? c?a gi lng v dng h?i ?c ?au ??n c?a anh.Khng nh?ng khng c?u ???c v? con, Tn cn b? k? th ??t chy m??i ??u ngn tay M?i ngn ch? cn hai ??t.khng m?c l?i ???c.N?i ?au th??ng ny l minh ch?ng hng h?n cho cu ni v?a gi?n d? v?a su s?c c?a c? M?t: Chng n ? c?m sng, mnh ph?i c?m gio.

              ??c bi?t l hnh ?nh c?a Tn sau khi c?m v? kh chi?n ??u th?t ??p v l?n lao bi?t bao.Hnh ?nh Tn hi?n ln nh? nh?ng anh hnh th?i no trong cc khan, trong cc tr??ng ca Ty Nguyn.Khi ??t chy hai bn tay c?a Tn, k? th mu?n d?p t?t ch ph?n khng, mu?n tiu di?t kht v?ng chi?n ??u c?a ng??i dn X Man.Chng mu?n ng??i dn n?i ?y mi mi  xui tay trong ki?p n l? th?p hn d??i nng sng tn b?o c?a chng.Nh?ng Tn v ng??i dn lng X Man khng cam ch?u khu?t ph?c, m ng??c l?i h? ? ph?n khng quy?t li?t.H? ? bi?t v??t ln ?au th??ng ?? vng ln c?m v? kh t? gi?i phng mnh .L?a ? thiu chy m??i ??u ngn tay Tn, l?a bng chy trn m??i ??u ngn tay t?m d?u x nu.Nh?ng Tn khng th?y ?au ??n, anh ch? th?y l?a chy ? trong lng- ng?n l?a chi?n ??u s? thiu chy k? th.V m?t ti?ng ht c?m h?n, ph?n u?t ? vang v?ng kh?p ni r?ng X man, ti?ng ht ?y nh? kh?i d?y cao ?? lng c?m th gi?c c?a c? bun lng.Xc m??i tn gi?c ? ch?t n?m ng?n ngang trn m?t ??t. ?m ?y l?a chy su?t trong b?p l?a nh ?ng.Nh v?n Nguy?n Trung Thnh ? miu t? ci ?m n?i d?y ?y th?t ho hng, si ??ng : Ti?ng ching n?i ln, ??ng trn ??i x nu g?n con n??c l?n su?t ?m nghe c? r?ng Xman o o rung ??ng v l?a chy kh?p r?ng.Ci ?m n?i d?y ?y ?u ch? l c?a dn lng Xman m l s? l?n d?y phi th??ng c?a c? m?t c?ng ??ng, dn t?c.D??ng nh? trong ?m ?y ?ang s?ng l?i ci khng kh linh thing ho hng c?a nh?ng thin s? thi Ty Nguyn.

              M?t ?i?u khng th? thi?u khi nh?c t?i cu?c ??i c?a Tn ? chnh l hnh ?nh hai bn tay c?a anh. ?i bn tay b? ??t chy c?a Tn ? nhm ln ng?n l?a c?m th gi?c su s? c?a dn lng Xman, n cn soi sng cu?c ??i anh.Anh ? thay m?t ng??i dn lng Xman ln ???ng theo khng chi?n ?i tm nh?ng th?ng D?c khc.B?i l? khng ph?i ng?u nhin tc gi? l?i ?? cho Tn k? v?i dn lng mnh s? ??i ??u c?a anh v?i k? th sau ny: Ti ni: ny tao c sng ?y, tao c c? dao g?m ?y nh?ng tao khng gi?t my sng, tao khng ?m my b?ng dao nghe ch?a D?c.Tao gi?t my b?ng m??i ngn tay c?t ny thi, tao bp c? my thi.Nh v?n ? c? tnh t ??m hnh ?nh ?i bn tay Tn- ?i bn tay c c? m?t l?ch s?, m?t s? ph?n.

              Lc cn nh?, ?i bn tay ?y kin tr h?c t?ng nt ch? c?a anh Quy?t, c?n c lm n??ng pht r?y. ?i bn tay dm l?y ? ??p vo ??u mnh v h?c ci ch? khng thu?c.V ?i bn tay ?y dm ch? vo b?ng mnh m ni v?i qun gi?c C?ng s?n ? ?y ny kh?ng ??nh lng trung thnh v?i cch m?ng.L?n ln ?i bn  tay xc ??ng n?m l?y bn tay ng??i con gi anh yu th??ng v c?ng ?i bn tay ?y x t?m d? lm ??u cho ??a con th? d?i, bn tay bu ch?t g?c cy v? khi ch?ng ki?n v? con b? gi?c ?ng ??p b?ng roi s?t, hai cnh tay r?ng l?n m chong l?y v? con che ch?, yu th??ngL?a ??t chy m??i ??u ngn tay ?? r?i mi mi ch? cn hai ??t khng bao gi? m?c l?i ???c..cho nn Tn mu?n dung ?i bn tay ?y ?? gi?t ch?t k? th.Bao u?t h?n c?m h?n ? d?n ln ?i bn tay kia, n ? tr? thnh bi?u t??ng cho ch b?t khu?t , cho s?c s?ng mnh li?t c?a Tn v ng??i dn lng Xman.K? th tn c c th? ??t chy ?i bn tay nh?ng khng th? tiu di?t ???c s?c m?nh phi th??ng, ti?m ?n trong con ng??i h?. ? l ch chi?n ??u v kht v?ng chi?n th?ng. ? l m?t dn t?c kin c??ng d?ng c?m nh? nh?ng khu r?ng x nu hng v?n cy khng c cy no b? th??ng m v?n xanh t??i bt ngt tr?i xa tt t?p t?n chn tr?i.

              Xy d?ng thnh cng nhn v?t Tn, nh v?n ? kh?c ho? ???c hnh ?nh tiu bi?u c?a con ng??i mang ??m dng mu, tnh cch c?a ni r?ng Ty Nguyn.V qua hnh t??ng Tn, Nguy?n Trung Thnh cn g?i ra ???c s? ph?n v ph?m ch?t c?a c? c?ng ??ng trong cu?c chi?n ??u b?o v? bun lng thn yu. ? l tnh c?m g?n b thi?t tha su n?ng v?i qu h??ng ??t n??c, v?i ni r?ng Ty Nguyn, c?m th gi?c su s?c, m?t lng m?t d? ?i theo cch m?ng, khng ng?i kh kh?n, gian kh?, hi sinh, tin t??ng tuy?t ??i vo s? th?ng l?i c?a cch m?ng.C th? ni qua thin truy?n ng?n xu?t s?c ny c?a Nguy?n Trung Thnh, ng??i ??c cng thm hi?u v thm trn tr?ng con ng??i Ty Nguyn v?i bi?t bao ph?m ch?t th?t ??p, th?t cao qu. H? c?ng chnh l hnh ?nh ??p ??, tiu bi?u cho con ng??i Vi?t Nam th?i ch?ng M?.

Thread Hot
[n thi ?H - C?] VNG B?C TRUNG B? V DUYN H?I NAM T
[V?n h?c Vi?t Nam] PHN TCH HNH T??NG SNG TRONG B
[n thi ?H - C?] cc d?ng ?? phn tch tc ph?m V? nh?t
[n thi ?H - C?] VNG ??NG B?NG SNG C?U LONG
[V?n h?c Vi?t Nam] Hnh ?nh ng??i ?n b trong truy?n n
[n thi ?H - C?] BI 4: TUYN NGN ??C L?P (H? Ch Min
[n thi ?H - C?] Phn tch gi tr? hi?n th?c v nhn ??o
[??a l th? gi?i] cng th?c tnh mi gi?
[V?n h?c Vi?t Nam] h??ng d?n phn tch " M?t ng??i h n
[n thi ?H - C?] VNG ?NG NAM B?
[??a l Vi?t Nam] SO SNH S? GI?NG NHAU V KHC NHAU GI
[n thi ?H - C?] BI 5: NGUY?N ?NH CHI?U NGI SAO SN

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 23-5-2015 11:09

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách