Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 7709|Trả lời: 0

Phn tch t? t??ng nhn ngh?a trong Bnh Ng ??i co c?a Nguy?n Tri

Đăng lúc 30-10-2011 14:41:29 | Xem tất |Chế độ đọc
Bnh Ng ??i co l hi?n t??ng c m?t khng hai trong l?ch s? v?n h?c Vi?t Nam. V?i ngi bt c?a ng??i anh hng dn t?c Nguy?n Tri - nhn v?t ton ti s? m?t c?a th?i phong ki?n - bi co khng ch? l s? tuyn b? v? th?ng l?i c?a s? nghi?p Bnh Ng nh? m?nh l?nh m L L?i giao ph. H?n th?, tc ph?m ? tr? thnh ng Thin c? hng v?n mun ??i b?t h?, l b?n tuyn ngn ?anh thp, hng h?n v? n?n ??c l?p v v? th? dn t?c. V ?i?m c?t li m Bnh Ng ??i co th? hi?n ? c? hai t? cch ?y chnh l l t??ng nhn ngh?a m nhn dn ta mi mi ng?i ca v h??ng t?i.

L t??ng nhn ngh?a c?a nhn dn ta l ?i?m c?t li ? ???c Nguy?n Tri kh?ng ??nh m?t cch m?nh m? ngay t? cu ??u tin c?a tc ph?m :

Nhn ngh?a chi c?, y?u t?i an dn


Nhn ngh?a tr??c h?t v h?n ?u h?t ???c th? hi?n ? m?c tiu an dn. ?em l?i cu?c s?ng ?m no, yn ?n cho dn v?n l t? t??ng c? ??i Nguy?n Tri theo ?u?i. Trong th? v?n c?a mnh, ng khng t l?n nh?c ??n ?i?u ? :

D? c Ngu c?m ?n m?t ti?ng.
Dn giu ?? kh?p ?i ph??ng

C?ng lun cnh cnh lm cho kh?p thn cng xm v?ng khng cn ti?ng h?n gi?n on s?u. ?i?u quan tr?ng l ? ?y, Nguy?n Tri nng l t??ng, n?i ni?m ?y ln thnh m?t chn l, m?t l t??ng. M?t khc, ngay ? nh?ng cu ??u tin Nguy?n Tri khng ni ??n nhn ngh?a m?t cch chung chung m ch? b?ng m?t hai cu ng?n g?n ng ?i vo kh?ng ??nh h?t nhn c? b?n, c?t li v c gi tr? nh?t. ? l tr? b?o, an dn. Mu?n theo ?u?i v thi hnh t? t??ng nhn ngh?a khng c cch no h?n l h??ng t?i cu?c s?ng nhn dn.

V?n ?? c?t li ? c?a t? t??ng nhn ngh?a ???c th? hi?n ? c? hai m?t th?ng nh?t : quan tm ??n s? yn ?n, no ?m cho dn c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c ph?i chi?n ??u ?nh ?u?i k? th c?a nhn dn, di?t tr? nh?ng k? tham tn b?o ng??c. K? th c?a nhn dn ? ?y ???c Nguy?n Tri xc ??nh c? th? l k? th xm l??c, l b?n cu?ng Minh giy xo ln cu?c s?ng nhn dn gy ra bao tai ho?, ??n m?c:

??c c thay trc Nam S?n khng ghi h?t t?i.
Nh? b?n thay thay n??c ?ng H?i khn r?a s?ch mi


?y l m?t nt m?i m Nguy?n Tri ch? ra trong t? t??ng nhn ngh?a d?a trn c? s? th?c ti?n l?ch s? dn t?c. N?i dung ny khng th?y trong t? t??ng, tri?t l nhn ngh?a c?a ??o l Kh?ng - M?nh. Ngay trong nt ngh?a m?i ny v?n th? hi?n s? nh?t qun v?i truy?n th?ng nhn ngh?a ? xc ??nh ? ??u tc ph?m.

Nhn ngh?a tr??c h?t th? hi?n ? lng th??ng dn, ch?m lo cho nhn dn. Cao h?n th?, trong quan h? v?i k? th xm l??c, t? t??ng ?y v?n th? hi?n m?t cch sng ng?i: chng ta ?nh gi?c b?ng m?u k? v ?nh vo lng ng??i: m?u ph?t, tm cng. V?i t? cch l v? qun s? l?i l?c c?a cu?c kh?i ngh?a Lam S?n, Nguy?n Tri ? khng t l?n dng nh?ng ng v?n chnh lu?n c s?c m?nh h?n 10 v?n binh c?a mnh ?? cng ph?t, khu?t ph?c k? th khi?n cho b?n chng ch?ng ?nh m ch?u khu?t. Khng nh?ng th?, khi b?n chng ? khu?t ph?c, ? ??u hng nhn dn ta lun m? cho chng con ???ng s?ng:

Th?n v? ch?ng gi?t h?i,
Th? lng tr?i ta m? ???ng hi?u sinh


C?p cho ph??ng ti?n tr? v?:

M K, Ph??ng Chnh, c?p cho n?m tr?m chi?c thuy?n...
V??ng Thng, M Anh, pht cho vi nghn c? ng?a...


Dng nhn ngh?a ?? ??i x? v?i k? b?i tr?n, xoa d?u h?n th ?? khng gy h?u h?a v? sau c?ng chnh l ??i ngh?a v?i nhn dn v?y. B?i l?, nh? bi co ? kh?ng ??nh "H? ? ham s?ng s? ch?t, m ha hi?u th?c lng / Ta l?y ton qun l h?n, ?? nhn dn ngh? s?c".

C th? ni, t? t??ng nhn ngh?a c?a nhn dn ta ???c Nguy?n Tri th? hi?n trong bi co v?a ton di?n, v?a c? th? ; v?a ch? ra ?i?m c?t li, c? b?n v?a b? sung nh?ng kha c?nh m?i m?. B?i th? n tr? thnh ?i?m ng?i sng trong t? t??ng nhn dn, l ti?n ?? cho m?i hnh ??ng. Soi chi?u vo th?c ti?n cu?c khng chi?n t? t??ng nhn ngh?a cao ??p ?y cn l c?n nguyn t?o nn s?c m?nh cho ngh?a qun Lam S?n :

?em ??i ngh?a th?ng hung tn
L?y ch nhn thay c??ng b?o

V?i l t??ng nhn ngh?a ?y, qun dn ta c th? kh?c ph?c v v??t qua nh?ng kh kh?n t??ng ch?ng khng th? :

Khi Linh S?n l??ng het m?y tu?n.
Khi Khi Huy?n qun khng m?t ??i


?? r?i t? ? c th? l?y t ??ch nhi?u, dng y?u ch?ng m?nh m lm nn th?ng l?i vang d?i, gip cho :

X t?c t? ?y b?n v?ng
Giang s?n t? ?y ??i m?i
...Mun thu? n?n thi bnh v?ng ch?c
Ngn thu v?t nh?c nh s?ch lu


C th? ni, Nguy?n Tri ? t?ng k?t t? t??ng nhn ngh?a c?a nhn dn ta thnh m?t truy?n th?ng, m?t nguyn l cao ??p b?ng nh?ng l lu?n v d?n ch?ng ?anh thp cng nh?ng hnh t??ng ngh? thu?t giu s?c g?i t?. L t??ng nhn ngh?a ?y s? cn mi tr??ng t?n cng s? v?ng b?n v?nh c?u c?a dn t?c, ??t n??c.

Thread Hot
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch chi ti?t bi th? ??t N??c
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch t? t??ng nhn ngh?a trong
[Lm v?n] Em ? t?ng g?p ng tin trong nh?ng truy?n c?
[Lm v?n] H??ng d?n T?p lm v?n s? 1 l?p 11
[L?p 10] So snh nguyn phn v gi?m phn
[Lm v?n] Thuy?t minh v? phong t?c c? truy?n ngy t?t
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch bi th? "L?u bi?t khi xu?t
[Lm v?n] Thuy?t minh v? m?t danh lam, th?ng c?nh ho
[Lm v?n] Thuy?t minh v? chi?c o di
[Lm v?n] Tc h?i c?a t? n?n x h?i ??i v?i ??i s?ng c
[Lm v?n] L?p 10_ H?c t?t ng? v?n - T?p 1
[Lm v?n] Thuy?t minh v? mn ?n (Bnh ch?ng)

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 22-5-2015 16:56

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách