Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 1941|Trả lời: 0

So snh hnh t??ng ng??i li ? v nhn v?t Hu?n Cao

Đăng lúc 25-5-2012 15:36:21 | Xem tất |Chế độ đọc
So snh hnh t??ng ng??i li ? v nhn v?t Hu?n Cao


Anh ho?c ch? hy phn tch nhn v?t ng??i li ? trong trch ?o?n ty  bt Ng??i li ? sng ? c?a Nguy?n Tun. So snh nhn v?t ng??i li ?  v?i nhn v?t Hu?n Cao (Ch? ng??i t? t) ?? th?y ch? th?ng nh?t v khc  bi?t trong cch ti?p c?n con ng??i c?a Nguy?n Tun tr??c v sau Cch  m?ng thng Tm 1945.

A. H??NG D?N TM HI?U ??:

Tuy  ?? bi yu c?u phn tch nhn v?t ng??i li ?, nh?ng tr??c khi ti?n  hnh, c?n gi?i thi?u vi nt v? hnh ?nh con sng ? ci n?n ?? ng??i  li ? xu?t hi?n. Khi so snh nhn v?t ng??i li ? v?i nhn v?t Hu?n  Cao, ph?i lm r vi nt v? v? ??p c?a hnh t??ng nhn v?t Hu?n Cao ??  tm ???c ch? th?ng nh?t v khc bi?t trong cch ti?p c?n con ng??i c?a  Nguy?n Tun tr??c v sau Cch m?ng thng Tm.

B. H??NG D?N LM BI:

1.  Phn tch nhn v?t ng??i li ? sng ?:

1.1.  Vi nt v? hnh ?nh con sng ?: Sng ? hi?n ln th?t hung d? nh?ng  c?ng khng km ph?n th? m?ng, tr? tnh l ci n?n ?? ng??i li ? xu?t  hi?n..

1.2. Nhn v?t ng??i li ? sng ?:

a. ng li ?  c ngo?i hnh v nh?ng t? ch?t kh ??c bi?t: tay "lu nghu", chn  "khu?nh khu?nh", "gi?ng o o nh? ti?ng n??c tr??c m?t gh?nh", "nh?n  gi?i vi v?i nh? lc no c?ng mong m?t ci b?n xa no ?"... ??c ?i?m  ngo?i hnh v nh?ng t? ch?t ny ???c t?o nn b?i nt ??c th c?a mi  tr??ng lao ??ng trn sng n??c.

b. ng li ? l ng??i ti tr,  lun c phong thi ung dung pha cht ngh? s?: ng hi?u bi?t t??ng t?n v?  "tnh n?t" c?a dng sng, "nh? t? m? nh? ?ng ?anh vo lng t?t c?  nh?ng lu?ng n??c c?a t?t c? nh?ng con thc hi?m tr?", "n?m ch?c binh  php c?a th?n sng th?n ?", "thu?c quy lu?t ph?c kch c?a l? ? n?i ?i  n??c hi?m tr?", bi?t r t?ng c?a t?, c?a sinh trn "th?ch tr?n" sng ?.  ??c bi?t, ng ch? huy cc cu?c v??t thc m?t cch ti tnh, khn ngoan  v bi?t nhn nh?ng th? thch ? qua b?ng ci nhn gi?n d? m khng thi?u  v? lng m?n...

c. ng li ? r?t m?c d?ng c?m trong nh?ng chuy?n  v??t thc ??y nguy hi?m: t? xung h?u ??t tr??c "trng vi th?ch tr?n"  c?a sng ?, kin c??ng nn ch?u ci ?au th? xc do cu?c v?t l?n v?i  sng thc gy nn, chi?n th?ng thc d? b?ng nh?ng ??ng tc to b?o m v  cng chu?n xc, m?ch l?c (trnh, ? s?n, li mi?t m?t ???ng cho, phng  th?ng...).

d. ng li ? l m?t hnh t??ng ??p v? ng??i lao ??ng  m?i. Qua hnh t??ng ny, Nguy?n Tun mu?n pht bi?u quan ni?m: ng??i  anh hng khng ph?i ch? c trong chi?n ??u m cn c c? trong cu?c s?ng  lao ??ng th??ng ngy. ng li ? chnh l m?t ng??i anh hng nh? th?.

2. So snh v?i nhn v?t Hu?n Cao:

2.1. Nhn v?t Hu?n Cao:

a.  Nhn  v?t Hu?n Cao trong truy?n Ch? ng??i t? t c?a Nguy?n Tun l m?t con  ng??i ti hoa, kh phch hin ngang b?t khu?t, thin l??ng trong sng.

b.  V?  ??p c?a hnh t??ng Hu?n Cao l v? ??p lng m?n, c s?c chinh ph?c, c?m  ha mnh li?t ??i v?i nh?ng con ng??i c t?m lng bi?t nh?n lin ti.

c-  Hnh t??ng ng Hu?n Cao l hnh t??ng ?i?n hnh cho v? ??p vang bng  m?t th?i nay ? li vo qu kh? ch? cn d? m trong tm tr?ng c?a nh?ng  t?m lng tch c? th??ng kim ( Nh?ng ng??i mun n?m c?/H?n ? ?u by  gi?- V? ?nh Lin)

2.2. T? vi?c tm hi?u vi nt v? v? ??p c?a  hnh t??ng nhn v?t Hu?n Cao, chng ta s? d? th?y ???c ch? th?ng nh?t v  khc bi?t trong cch ti?p c?n con ng??i c?a Nguy?n Tun tr??c v sau  Cch m?ng thng Tm.

a- Nt chung (tnh th?ng nh?t):   

- Nguy?n Tun v?n ti?p c?n con ng??i ? ph??ng di?n ti hoa, ngh? s?.

-  V?n l ngi bt ti hoa, uyn bc, l?ch lm, v?n d?ng tri th?c t?ng h?p  c?a nhi?u ngnh v?n ha ngh? thu?t khc nhau trong miu t? v bi?u  hi?n.

- V?n s? d?ng v?n ngn t? h?t s?c tinh l?c, phong ph, ??c  ?o. Kh? n?ng t? ch?c cu v?n xui ??y gi tr? t?o hnh, c nh?c ?i?u  tr?m b?ng, bi?t co du?i nh?p nhng. Cc php tu t? ???c nh v?n ph?i h?p  v cng ?iu luy?n.

b- Nt ring (tnh khc bi?t):

-  Tr??c Cch m?ng thng Tm, con ng??i Nguy?n Tun h??ng t?i v ca ng?i l  nh?ng con ng??i ??c tuy?n, nh?ng tnh cch phi th??ng. Sau Cch m?ng  thng Tm, nhn v?t ti hoa ngh? s? c?a Nguy?n Tun c th? tm th?y ngay  trong cu?c chi?n ??u, lao ??ng hng ngy c?a nhn dn.

- Tr??c  Cch m?ng thng Tm, Nguy?n Tun l m?t ng??i ti t?, thch ch?i  ngng, m?c ci b?nh ham m thanh s?c, thch chim ng??ng, ch?t chiu  ci ??p v nh?m nhp nh?ng c?m gic m?i l?. Sau Cch m?ng thng Tm, nh  v?n nh?y c?m v?i con ng??i m?i, cu?c s?ng m?i t? gc ?? th?m m? c?a n.  Nh?ng khng cn l m?t Nguy?n Tun ngh? thu?t v? ngh? thu?t n?a. ng  ? nhn ci ??p c?a con ng??i l ci ??p g?n v?i nhn dn lao ??ng, v?i  cu?c s?ng ?ang n?y n? sinh si, ??ng th?i ln n, t? co ch? ?? c?,  kh?ng ??nh b?n ch?t nhn v?n c?a ch? ?? m?i.

ST

Thread Hot
[V?n h?c n??c ngoi] Phn tch bi th? "?n ghita c?a Lo
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch bi th? ?y thn V? D? c?a H
[n thi ?H - C?] Phn tch b?c tranh ph? huy?n ngho tr
[Tri?t L Cu?c S?ng] Nh?ng Cu Ni Hay V? Tnh Yu Khi Ch
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch bi th? "Chi?u t?i" c?a H?
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch bi th? "T??ng t?" c?a Ngu
[n thi ?H - C?] n luy?n l thuy?t v?t l 12 tr?n b?
[V?n h?c n??c ngoi] Hnh ?nh con ???ng mn v vng hoa tr
[L?p 6] ?? thi th? mn ton h?c k 2
[L?p 11] Sinh tr??ng v pht tri?n ? ??ng v?t
[L?ch s? Th? gi?i] Nh?ng ??c ?i?m c? b?n c?a ch? ??
[L?ch s? Vi?t Nam] Cu?c khng chi?n ch?ng Php (1946-1

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 23-5-2015 17:14

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách